การใช้ปลั๊กสามตาอย่างปลอดภัย

ระบบไฟ

“ปลั๊กสามตา” มีชื่ออย่างเป็นทางการ เรียกว่า “รางเต้ารับ” หรือ “เต้ารับที่ทำเป็นชุด” ซึ่งปลั๊กสามตามีลักษณะ 3 ขา เพราะ มีขาที่ต่อสายดิน 1 ขา เพื่อป้องกันการเกิดไฟดูดของผู้ใช้งาน

การเลือกซื้อปลั๊กสามตา
1. การเลือกซื้อปลั๊กสามตา ควรเลือกซื้อปลั๊กสามตาที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.
2. เลือกปลั๊กสามตาที่มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยทำการอ่านฉลากก่อนการซื้อทุกครั้ง
3. มีสวิตซ์เปิด-ปิด มีฟิวส์ในตัว เพื่อตัดกระแสไฟเมื่อใช้ไฟเกิน
4. สายไฟของปลั๊กสามตาต้องมีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น
5. ต้องระบุกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 220-250 โวลต์ ซึ่งเป็นกำลังวัตต์ของประเทศไทยที่ใช้ได้
6. รางเต้ารับผลิตจากพลาสติกเอวีซี (AVC) มีสปริงของเต้ารับ หรือตัวล๊อกขาเต้าเสียบ ทำจากทองเหลือง ตัวกล่องฉนวนทำจากพลาสติก ABS และ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในกรณีไฟฟ้าลัดวงจร

ใช้ปลั๊กสามตาอย่างไรให้ปลอดภัย
1. ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กสามตาให้เต็มทุกช่อง
2. อย่าเพิ่งเปิดสวิตซ์ปลั๊กสามตาก่อนการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ไม่ควรเสียบปลั๊กสามตาต่อพ่วงกันหลายๆจุด
4. ไม่ควรใช้ปลั๊กสามตาที่สายไฟขาดชำรุด
5. ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ
6. ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาเสียบกับปลั๊กสามตาต้องแน่น ไม่หลวมง่าย
7. หากเกิดประกายไฟ สายไฟร้อน มีเสียงดัง ให้หยุดใช้งานทันที
8. ไม่ควรใช้ปลั๊กสามตาต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้กำลังวัตต์เยอะหรือมีขนาดใหญ่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเปิดไว้ตลอดเวลาเช่น ตู้เย็น เป็นต้น
9. ไม่ควรทำการหักขาที่ 3 ทิ้งของปลั๊กไฟ หากปลั๊กสามตามีรูเสียบแค่สองรู แต่ควรหาปลั๊กสามตาใหม่ที่มีรูเสียบสามรู เพราะหากที่บ้านของท่านไม่ได้เดินสายดิน ทำระบบไฟฟ้าไว้ไม่ดีอาจทำให้เกิดไฟดูดถึงขั้นเสียชีวิตได้

สัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนปลั๊กสามตา
1. เกิดประกายไฟเมื่อเสียบปลั๊ก
2. ไฟดับเป็นระยะ ในช่วงที่ใช้งาน
3. เมื่อเสียบปลั๊ก และเกิดมีเสียงดัง
4. เมื่อเอามือจับที่ปลั๊กไฟ แล้วรู้สึกร้อนมาก
5. มีไฟรั่ว เมื่อไปโดนที่ปลั๊กราง
6. เต้าเสียบไม่แน่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password