วิธีการชำระเงิน (การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงินซื้อโปรโมชัน

หลังจากที่กดซื้อโปรโมชันแล้วจะเจอหน้า “สรุปรายการสั่งซื้อ” จากนั้นให้ทำการกด “ชำระเงิน”

ทำการ “เลือกรูปแบบการชำระเงิน” (บัตรเครดิต, เคาน์เตอร์ และธนาคาร)

step1.1

รูปแบบการชำระเงินมี 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ชำระผ่านบัตรเครดิต
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

counterservicelogo

เคาน์เตอร์ธนาคาร

bank

3. ชำระผ่านธนาคาร (Internet Banking, Direct Debit/Web Payment, หน้าตู้ ATM)

วิธีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

step2

1. กรอกหมายเลขบัตรเครดิต
2. กรอกเดือน ปี ที่บัตรหมดอายุ
3. กรอก รหัส 3 ตัวที่ปรากฏอยู่ด้านหลังบัตรเครดิต
4. กรอกชื่อเจ้าของบัตร
5. กรอกประเทศธนาคารที่ออกบัตร
6. กรอกชื่อธนาคารผู้ออกบัตร
7. กรอกอีเมล์ผู้ชำระเงิน
8. กดยืนยันการชำระเงิน
9. หลังจากนั้นให้ทำการใส่รหัส OTP ที่ทำการส่งเข้าหมายเลขโทรศัพท์ แล้วกด Submit

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password