คำแนะนำในการตรวจสอบเมื่อเบรกเกอร์ทำงาน

ระบบไฟ

เบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปิด ปิดวงจรไฟฟ้า หากมีกระแสไฟไหลผ่านเกินกำหนด เบรกเกอร์จะทำงานตัดไฟทันที เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

คำแนะนำในการตรวจสอบเมื่อเบรกเกอร์ทำงาน
1. ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์ จ่ายไฟบริเวณใดบ้าง
2. ตรวจสอบหรือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในบ้านว่าตอนไฟตัด มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง
3. บอกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในบ้านทราบว่าให้งดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งหมด
4. สับการจ่ายไฟจากเบรกเกอร์ เพื่อทดลองการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการทดสอบเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าทีละเครื่อง เพื่อสังเกตว่ามีการตัดไฟเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าไหน

นอกจากสาเหตุตามด้านบนที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการที่เบรกเกอร์ตัดนั้น ยังมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกอีก ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เบรกเกอร์มักจะไวกับสัญญาณคลื่นฟ้าผ่า โดยอาจไม่มีการเกิดไฟรัวขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password