ทีมงานฟิกซิทุกคนขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ

ประจำวัน แนะนำผู้ใช้งาน

Ceo และ ทีมงานจาก Fixzy

ภาพบรรยากาศรอบๆ Booth Fixzy

ภาพบรรยากาศ Booth Fixzy

 

ทีมงานฟิกซิขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพ ที่เปิดโอกาสให้ฟิกซิได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Knowledge Day Forum ได้นำแอปพลิเคชันไปประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่สะดวกกว่าในการหาช่างและแม่บ้านมืออาชีพให้กับผู้มาร่วมงาน และที่ขาดไม่ได้ฟิกซิต้องขอขอบคุณผู้ร่วมมางานทุกคนที่ให้ความสนใจบูธของฟิกซิอย่างไม่ขาดสาย ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ในวันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมาค่ะ

#Fixzy #KnowledgeDayForum

Lost Password