ทีมงานฟิกซิทุกคนขอขอบคุณทาง SC Asset

ประจำวัน แนะนำผู้ใช้งาน

ทีมงานฟิกซิ

ทีมงานฟิกซิแนะนำและประชาสัมพันธ์กับลูกบ้าน

 

ทีมงานฟิกซิทุกคนขอขอบคุณทาง SC Asset ที่ให้โอกาสฟิกซิได้เข้าไปแนะนำและประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านโครงการ Life Bangkok boulevaed ราชพฤกษ์-จรัญฯ เกี่ยวกับการหาช่างและแม่บ้านมืออาชีพ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Fixzy ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมาค่ะ

#Fixzy #SCAsset

 

 

Lost Password