วิธีการชำระเงิน (การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

step3

1. เลือกเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ต้องการ
2. กรอกชื่อผู้ชำระเงินเป็นภาษาอังกฤษ
3. กรอกอีเมล์ผู้ชำระเงิน
4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์
5. กด “สร้างสลิป”

การนำบิลไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หลังจากทำตามวิธีที่ 1-5 เสร็จสิ้นแล้ว จะมี E-mail แจ้งข้อมูลการชำระเงินส่งไปให้คุณ ให้ทำการเปิดอีเมล์ หรือปริ้นใบจ่ายเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใบเสร็จ

1. นำบิลไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
2. ยื่นบิลให้พนักงานทำการสแกนบาร์โค้ด
3. ชำระค่าสินค้าและบริการตามยอดเงินที่ปรากฏในบิล

** หากไม่สะดวกที่จะพิมพ์ใบชำระเงิน **

– ให้ทำการจดหมายเลข Comp Code ของแต่ละธนาคาร

– หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน (Payment Ref. Code (Ref1))

– หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า (Invoice/Order No. (Ref2))

– ราคาสุทธิ ไปชำระได้ที่ช่องทางต่างๆ (ยกเว้น Tesco Lotus)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password