วิธีการชำระเงิน (การชำระเงินผ่านธนาคาร)

การชำระเงิน

วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร

step4

1. ทำการเลือกธนาคารที่ชำระเงิน
2. เลือกประเภทการจ่ายเงิน (Internet Banking, Direct Debit/Web Payment หรือหน้าตู้ ATM)
3. กรอกชื่อผู้ชำระเงิน
4. กรอกอีเมล์ผู้ชำระเงิน
5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ผู้ชำระเงิน
6. กด “สร้างสลิป”
หลังจากนั้นจะมี E-mail แจ้งข้อมูลการชำระเงินส่งไปให้คุณ และทำการชำระเงินตามประเภทที่เลือกชำระเงิน

——————————————————————————-

การชำระเงินผ่าน Internet Banking

——————————————————————————-

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ SCB iBanking
1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบ iBanking
2. เลือกเมนู “ชำระเงิน”
3. ถ้าเคยเพิ่มผู้รับชำระแล้วให้ไปที่ข้อ 10 ถ้ายังไม่มีผู้รับชำระให้ เลือก “เพิ่มรายชื่อผู้รับชำระเงิน”
4. เลือก “Add from Quick Search”
5. ใส่ Comp Code เป็น “2616” แล้วกด “Search”
6. ใส่ชื่อเรียกเป็น “123 service”
7. ใส่ชื่อ-สกุลของคุณในช่อง “ชื่อ-สกุลลูกค้า” เป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม”Add”
8. เลือกหมายเลขที่ต้องการรับรหัส OTP แล้วกดปุ่ม “Confirm”
9. ใส่รหัสOTP ที่ได้รับ กดปุ่ม Activate
10. เลือกผู้ให้บริการ”123 Service”
11. ตรวจสอบ “ชื่อ-นามสกุลลูกค้า”, ใส่ ‘รหัสการชำระเงิน (Customer No./Ref.1)’ และ ‘รหัสการสั่งซื้อ (Reference No./Ref.2)’
12. กด “Next”
13. ตรวจสอบความถูกต้องและ กด “Confirm”

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านธนาคารทหารไทย TMB iBanking
1. ล็อกอินเข้าระบบ iBanking
2. เลือกเมนู ‘Payment & Top-up’
3. ถ้าเคยเพิ่มผู้รับชำระแล้วให้ไปที่ข้อ 10 ถ้ายังไม่มีผู้รับชำระให้เลือก ‘Add Favorite’
4. เลือก Category เป็น ‘Goods/Services’
5. เลือก Biller เป็น ‘123 Service (Code 2105)’
6. ใส่ Favorite Name เป็น ‘123 service’
7. ใส่ Payment Ref. Code ในช่อง Ref.1
8. ใส่ ‘123 service’ ในช่อง Ref.2 แล้วกด submit
9. เลือก ‘Back to Bill Payment’
10. เลือก ‘123 service’ ในตาราง Favorite Payment List
11. เลือก ‘Pay’
12. เลือก Account ที่ต้องการจ่ายเงิน (Pay from account)
13. ใส่ รหัสการชำระเงิน (Ref 1.) ในช่อง รหัสร้านค้า
14. ใส่ รหัสการสั่งซื้อ ในช่อง หมายเลขอ้างอิง/Ref 2.
15. ใส่จำนวนเงิน ในช่อง Amount แล้วกด Submit /p>
16. ตรวจสอบความถูกต้องและ กด ‘Confirm’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ BBL iBanking
1. ล็อคอินเข้าระบบ iBanking
2. เลือกเมนู ‘ชำระเงิน’
3. ถ้าเคยเพิ่มผู้รับชำระแล้วให้ไปที่ข้อ 6 ถ้ายังไม่มีผู้รับชำระให้เลือก ‘เพิ่มผู้รับชำระ’
4. ใส่ ‘PAYSERVI’ ในช่อง ‘ค้นหาจากรหัสบริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชำระ’ แล้ว คลิก ‘ค้นหา’
5. เลือก’บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด’
6. ใส่ รหัสการชำระเงิน (Ref. 1) ใน ‘หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1)’ และ ใส่รหัสการสั่งซื้อ ใน ‘หมายเลขอ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2)’ และกดปุ่ม ‘Next’
7. เลือก ‘ชำระเงินให้ผู้รับชำระรายนี้ทันที’
8. ใส่จำนวนเงิน และเลือกขั้นตอนต่อไป
9. ตรวจสอบความถูกต้องและ กด ‘ยืนยัน’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา BAY iBanking
1. ล็อคอินเข้าระบบ iBanking
2. เลือกเมนู “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
3. เลือก”ประเภทสินค้าและบริการ”เป็น “อื่นๆ”
4. เลือก”บริษัทผู้รับชำระเงิน”เป็น “123 เซอร์วิส (91230)”
5. เลือกบัญชีที่จะใช้ในการชำระเงิน
6. ใส่จำนวนเงิน
7. ใส่ รหัสการชำระเงิน (Ref. 1) ที่ รหัสสินค้า
8. ใส่ รหัสการสั่งซื้อ (Ref. 2) ใน “เลขที่ใบแจ้งหนี้”
9. กด “ดำเนินการ” ระบบจะส่งรหัสผ่าน OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ
10. กรอกรหัสผ่าน OTP และกด “ยืนยัน”

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย K-Cyber Banking
1. ล็อคอินเข้าระบบ K-Cyber Banking
2. เลือกเมนู ‘ชำระค่าสินค้าและบริการ’
3. เลือก ‘ชำระเงิน/สร้างแบบฟอร์ม’
4. เลือก’ประเภทบริการ’ เป็น ‘อื่นๆ’
5. เลือก ‘บริษัท’ เป็น ‘บจก.123 เซอร์วิส’
6. เลือกบัญชีที่จะใช้ในการชำระเงิน
7. ใส่ รหัสการชำระเงิน ใน ‘รหัสลูกค้า’
8. ใส่ รหัสการสั่งซื้อ ใน ‘รหัสใบสั่งซื้อ’
9. ใส่จำนวนเงิน
10. กด ‘ชำระเงิน’
11. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด ‘ยืนยัน’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านธนาคารกรุงไทย KTB iBanking
1.ล็อคอินเข้าระบบ iBanking
2.เลือกเมนู “การชำระเงิน”
3.ถ้าเคยเพิ่มผู้รับชำระแล้วให้ไปที่ข้อ 8 ถ้ายังไม่มีผู้รับชำระให้เลือกเมนู “Add New Payee”
4.เลือก”รหัสหน่วยงาน” ที่เมนู”รายชื่อหน่วยงานที่รับชำระ” ด้านบน
5.พิมพ์ “2028 ” ในช่องค้นหา แล้วกด Enter
6.เลือก “บจ. 123 เซอร์วิส”
7.เลือกบัญชีที่ใช้ชำระ
8.ใส่ รหัสการชำระเงิน ที่รหัสร้านค้า และใส่ รหัสการสั่งซื้อ ที่เลขที่ใบแจ้งหนี้
9.ตรวจสอบความถูกต้องและ กด “ต่อไป” จากนั้นกด “confirm”

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านธนาคารยูโอบี UOB iBanking
1. ล็อคอินเข้าระบบ iBanking
2. เลือกเมนู “Bill Payment”
3. กดปุ่ม”Click here” เพื่อรับรหัส OTP
4. กรอกรหัส OTP แล้วกดปุ่ม “Submit”
5. ที่ช่อง “Choose Category” เลือก “Goods and Service”
6. ที่ช่อง “Choose Biller” เลือก “123 Service” และคลิก “Pay now”
7. ที่ช่อง”รหัสร้านค้า” ให้ใส่ “รหัสการสั่งซื้อ”
8. ที่ช่อง”หมายเลขอ้างอิง” ให้ใส่ “รหัสการชำระเงิน”
9. พิมพ์ “123 Service” ที่ช่อง “ชื่อร้านค้า”, เลือกบัญชีจาก “Payment from”, และใส่จำนวนเงินที่ช่อง amount
10. กดปุ่ม “Submit”

——————————————————————————-

การชำระเงินหน้าตู้ ATM

——————————————————————————-

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด “ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ”
4. กด “ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ”
5. กด “บัญชีสะสมทรัพย์”
6. กด “ธุรกิจขายตรง/บันเทิง/ออนไลน์”
7. กด “อื่นๆ”
8. กด “123 เซอร์วิส”
9. ใส่รหัสการชำระเงิน ใน Reference Code 1
10. ใส่รหัสการสั่งซื้อ ใน Reference Code 2
11. ใส่จำนวนเงิน
12. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด “ยืนยัน”

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด “ชำระบิล/ชำระด้วยบาร์โค้ด”
4. กด “สินค้าบริการอื่นๆ”
5. กด “ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ”
6. กด “ระบุเลขที่บัญชี/Comp Code”
7. กด “ออมทรัพย์”
8. ใส่รหัส Comp Code ‘91230’
9. ใส่รหัสการชำระเงิน
10. ใส่รหัสการสั่งซื้อ
11. ใส่จำนวนเงิน
12. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด “ถูกต้อง”

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘จ่ายบิล/ชำระเงิน Payment/Barcode Payment’
4. กด ‘อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Others/Specify Company ID’
5. กด ‘ออมทรัพย์’
6. ใส่รหัส Company ID ‘35204’
7. ใส่รหัสการชำระเงิน ในช่อง REF1 No.
8. ใส่รหัสการสั่งซื้อ ในช่อง REF2 No.
9. ใส่จำนวนเงิน
10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ยืนยัน’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘บริการอื่นๆ’
4. กด ‘จ่ายบิล/ชำระเงิน’
5. กด ‘อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท Others/Specify Company ID’
6. กด ‘ออมทรัพย์’
7. ใส่รหัส Company ID ‘2028’
8. ใส่รหัสการชำระเงิน และรหัสการสั่งซื้อ ในช่อง รหัสลูกค้า และเลขที่ใบแจ้งหนี้
9. ใส่จำนวนเงิน
10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ถูกต้อง’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘ชำระสินค้า/บริการ’
4. กด ‘ชำระสินค้า/บริการ’ อีกครั้ง
5. กด ‘ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ’
6. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’
7. ใส่รหัสบริษัท ‘2616’
8. ใส่รหัสการชำระเงิน ในช่อง ‘รหัสอ้างอิง/Customer No’ แล้วกด ‘ถูกต้อง’
9. ใส่รหัสการสั่งซื้อ ในช่อง Reference No. แล้วกด ‘ถูกต้อง’
10. ใส่จำนวนเงิน
11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ยืนยัน’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทย
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘ชำระสินค้าและบริการ’
4. กด ‘อื่นๆ’
5. กด ‘บริการสินค้า’
6. ใส่รหัส Comp Code ‘2105’
7. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’
8. ใส่รหัสการชำระเงิน ใน Reference Code 1
9. ใส่รหัสการสั่งซื้อ ใน Reference Code 2
10. ใส่จำนวนเงิน
11. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ยืนยัน’

[dticon ico=”fontelloicon-googleplay” size=”size-sm” style=”square”][/dticon] การชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารยูโอบี
1. เสียบบัตร ATM
2. ใส่รหัส 4 ตัว
3. กด ‘บริการอื่นๆ’
4. กด ‘ชำระสินค้าและบริการ’
5. ใส่รหัส Company Code ‘2310’
6. ใส่รหัสการชำระเงิน ใน Reference Code 1
7. ใส่รหัสการสั่งซื้อ ใน Reference Code 2
8. ใส่จำนวนเงิน
9. กด ‘บัญชีออมทรัพย์’
10. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด ‘ถูกต้อง’

——————————————————————————-

การไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร

——————————————————————————-

couterbank

  1. นำบิลไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ที่สะดวก
  2. ยื่นบิลให้พนักงานทำการสแกนบาร์โค้ด
  3. ชำระค่าสินค้าและบริการตามยอดเงินที่ปรากฏในบิล

 

** หากไม่สะดวกที่จะพิมพ์ใบชำระเงิน **

– ให้ทำการจดหมายเลข Comp Code ของแต่ละธนาคาร

– หมายเลขอ้างอิงการชำระเงิน (Payment Ref. Code (Ref1))

– หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า (Invoice/Order No. (Ref2)) และ

– ราคาสุทธิ ไปชำระได้ที่ช่องทางต่างๆ (ยกเว้น Tesco Lotus)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password