วิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า

ประจำวัน

วิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า
การที่เราจะทำให้เสื้อผ้าใส่ได้นาน อยู่ในสภาพเหมือนใหม่เสมอนั้น ย่อมเกิดจากการที่เราดูแลรักษาเสื้อผ้าของเราเป็นอย่างดี และถูกวิธี วันนี้ fixzy นำวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้ามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันนะคะ
1. ควรนำเสื้อผ้าไปซักให้ถูกวิธี โดยการตรวจสอบดูสัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อผ้าแต่ละตัวว่าควรซักลักษณะใด ผ้าแต่ละชนิดใช้วิธีการปั่นที่ต่างกัน เช่น ใช้ความแรงในการปั่นแบบปกติ การปั่นแรง และการปั่นเบา
2. ทำการแยกผ้าสี ผ้าขาวออกจากกันเวลาซัก เพื่อป้องกันผ้าสีตกใส่กัน
3. ก่อนนำเสื้อผ้าไปซักควรตรวจสอบคราบสกปรกที่อยู่บนผ้าก่อน และทำการขจัดคราบที่เลอะอยู่บนผ้าออกก่อนนำไปปั่น จะทำให้ซักได้ง่ายขึ้น
4. อย่าใส่สิ่งของที่มีลักษณะแหลมคมลงในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงเพราะอาจทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้
5. ควรใส่เสื้อผ้าอย่างระมัดระวัง อย่าให้เปรอะเปื้อน หรือไปเกี่ยวกับของแหลมคม
6. เสื้อผ้าที่เปียกเหงื่อ ควรทำการแขวนให้เสื้อแห้งก่อน หากเรานำไปใส่ตะกร้าเลยจะทำให้เสื้อผ้าตัวอื่นมีกลิ่นอับชื้นไปด้วย
7. ตรวจสอบเสื้อผ้าว่ามีเศษลูกอม หมากฝรั่ง ติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าหรือไม่ ก่อนนำไปซัก
8. ควรใช้ไม้แขวนแขวนเสื้อผ้า เพราะจะทำให้เสื้อผ้าไม่เสียรูปทรง และไม่ควรแขวนเสื้อผ้าให้แน่นตู้มากเกินไป จะทำให้ผ้ายับ รีดผ้ายาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password