วิธีรับมือกับปลวก

โครงสร้าง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับปลวก

ปัจจุบันทั่วโลกพบปลวกแล้วประมาณ  2,750  ชนิด แต่พบปลวกในประเทศไทยแพร่กระจายอยู่มากกว่า 150 ชนิดและมีเพียงไม่กี่ชนิด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายภายในบ้าน ในการเข้าทำลายของปลวกก็จะเริ่มขึ้นจากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน ทางท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามอาคารบ้านเรือน  ตามรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อเชื่อมระหว่างผนัง เสา หรือคานคอดิน เพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่างๆภายในอาคาร เช่น เสา และคานไม้ พื้นปาร์เก้ ฝ้าเพดาน ไม้วงกบ ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น

โทษของปลวก

โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าปลวกเป็นแมลงที่ ทำลายไม้ยืนต้น  ไม้แปรรูป  ผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ  ตลอดจนเข้าทำลายโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนที่เป็นไม้หรือปูน   ให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก

จุดเสี่ยงต่อการทำลายของปลวก

       บริเวณที่ปลวกชอบเข้าไปทำลายส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นและมีความมืด อาทิเช่น บริเวณวงกบประตูหน้าต่าง  ห้องเก็บของที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายของ  ห้องใต้บันได  ผนังบิวท์อิน ตู้เสื้อผ้าที่ทำจากไม้  กล่องหรือลังกระดาษที่ใช้เก็บรวบรวมหนังสือ  ภายในรอยแตกของเสาบ้านที่เป็นไม้  บริเวณที่มีความชื้นสูงในห้องน้ำหรือว่าใต้ห้องน้ำ เป็นต้น

การป้องกันและการกำจัดปลวก

     ปลวกเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนอยู่หลายช่องทาง อาทิเช่น ตามรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีต  บันไดหรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังอาคาร ตามท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง และตามปล่องท่อสายไฟ วิธีในการป้องกันและกำจัดปลวกมีดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. การป้องกันโดยใช้สารเคมี การใช้สารเคมีกำจัดปลวกเป็นการกำจัดโดยการฉีดพ่นหรืออัดสารกำจัดปลวกไปในพื้นดินเพื่อทำให้ภายใต้อาคารเป็นพิษปลวกก็ไม่สามารถเจาะผ่านทะลุขึ้นมาได้ และการใช้สารป้องกันเนื้อไม้จะทำโดยการพ่น ทา แช่ จุ่ม หรือ อัด โดยใช้กำลังอัดเพื่อให้สารเคมีแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายไม้ได้
  2. การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การใช้แผ่นโลหะ โลหะผิวลื่น เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันไว้รอบๆเสา หรือรอยต่อระหว่างฐานล่างกับส่วนที่เป็นโครงสร้างไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกทำเส้นทางเดินของปลวกจากพื้นดินเข้าสู่อาคารบ้านเรือนและในส่วนของ การใช้ เศษหินบด เศษแก้วบด เพื่อปูรองพื้นอาคารในส่วนที่ติดพื้นดิน ทั้งหมด
  3. การควบคุมโดยใช้เหยื่อพิษ เป็นวิธีใหม่ในการป้องกันกำจัดปลวกโดยการใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ช้า ที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ เพื่อเป็นการที่ทำให้ปลวกตายอย่างต่อเนื่องและมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดึงดูดให้ปลวกเข้ามากินจนเกิดการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่นๆภายในรังได้
  4. การใช้กับดักแสงไฟ ดึงดูดหรือขับไล่แมลงเม่า เพื่อลดปริมาณที่จะผสมพันธุ์และสร้างรังปลวกใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password