สัญลักษณ์เพื่อความมั่นใจจาก Fixzy

แนะนำผู้ใช้งาน

“เราคัดสรรการบริการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้”

เพื่อช่วยจัดการปัญหาแทนคุณ

FIXZY แอปพลิเคชันรายแรกของประเทศไทยที่ช่วยให้การหาช่างซ่อมบ้านมีความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถหาช่างได้ครอบคลุมทุกปัญหางานซ่อม และงานบริการภายในบ้าน ทั้งเรื่อง ระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง งานบริการ ล้างแอร์ กำจัดปลวก หรือทำความสะอาดบ้าน

FIXZY ไม่เพียงแต่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาช่างซ่อมยากเท่านั้น!! แต่ยังเข้ามาช่วยคัดกรองช่าง เพื่อยกระดับคุณภาพช่างไทยอีกด้วย โดยทาง Fixzy มีการตรวจสอบตัวตนช่าง เก็บประวัติช่าง ก่อนนำไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าช่างมีตัวตนแน่นอน และสามารถติดตามได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น  นอกเหนือจากนั้น Fixzy ยังคัดสรรช่างที่มีประวัติการทำงานดี ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าตลอดทุกการให้บริการ และคัดสรรช่างที่มีเงินประกันข้าวของความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ มาให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้บริการอีกด้วย โดยทาง Fixzy จะทำการออกตราสัญลักษณ์ให้กับช่าง เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของช่าง ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ 4 ตราหลักๆ คือ

Fixzy Recommended (ตราสีเหลือง)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างมีประวัติการทำงานดี เป็นช่างที่ Fixzy แนะนำ

Card Verified Active

ID Card Verified (ตราสีม่วง) 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างมีการส่งเอกสารสำคัญเข้ามาให้กับ Fixzy ครบถ้วน

Police Verified Active

Police Verified (ตราสีเขียว)

ช่างที่เป็นบุคคลธรรมดา : จะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว

ช่างที่เป็นนิติบุคคล : เป็นช่างที่มีการยืนยันหนังสือรับรองบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว

Home Care Insurance (ตราสีส้ม)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างมีเงินประกันข้าวของความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ สูงสุด 3,000 บาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password