เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

เครื่องปรับอากาศ

Willis_Carrier_1915

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เชื่อได้ว่าเกือบทุกบ้านจะต้องติดเครื่องปรับอากาศเอาไว้คลายร้อนกันแน่นอน เมื่อกล่าวถึงเครื่องปรับอากาศ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ปรับอุณหภูมิให้พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเกิดความเย็นสบาย แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเครื่องปรับอากาศมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไร และคงไม่คาดคิดว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเย็นสบายเหมือนเช่นทุกวันนี้

ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1902 โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปัญหาในการพิมพ์เป็นอย่างมากเนื่องจากปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในอากาศส่งผลให้คุณภาพสีที่พิมพ์ออกมาไม่ได้ตามต้องการ Willis Haviland Carrier จึงได้วาดแบบร่างระบบปรับอากาศที่ทันสมัยเครื่องแรกของโลกขึ้นมาโดยจุดประสงค์ก็เพื่อลดความชื้นที่อยู่ในอากาศนั่นเอง ซึ่งหลักการที่ Carrier นำมาปรับใช้คือ หมอกเกิดจากการจับตัวกันของไอน้ำเมื่ออากาศเย็น ดังนั้นถ้าต้องการลดความชื้นหรือลดไอน้ำในอากาศก็ต้องทำให้อากาศเย็นเพื่อให้ไอน้ำควบแน่นกลายเป็นน้ำก่อน และส่งอากาศเย็นที่มีความชื้นลดลงเข้าไปในโรงพิมพ์นั่นเอง จะเห็นว่าระบบปรับอากาศของ Carrier ไม่เพียงแต่ลดความชื้นในอากาศได้แล้วยังทำให้เกิดความเย็นในเวลาเดียวกัน

ก่อนหน้าที่จะมีระบบปรับอากาศสมัยใหม่ของ Carrier นั้น คนโบราณก็มีวิธีคลายร้อนในแบบฉบับภูมิปัญญาชาวบ้านหลายวิธีด้วยกัน เช่น ชาวอียิปต์จะนำพรมเปียกน้ำวางไว้บนหลังคาหรือทางเข้ากระโจมเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศที่จะผ่านเข้าไปภายในที่อยู่อาศัย ส่วนชาวเปอร์เซียก็มักจะสร้างสระน้ำเพื่อทำให้อากาศเย็นและใช้ใบพัดพัดเอาอากาศเย็นเข้าไปภายในเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password