Kate Pich

เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เชื่อได้ว่าเกือบทุกบ้านจะต้องติดเครื่องปรับอากาศเอาไว้คลายร้อนกันแน่นอน เมื่อกล่าวถึงเครื่องปรับอากาศ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ปรับอุณหภูมิให้พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเกิดความเย็นสบาย แต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเครื่องปรับอากาศมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไร และคงไม่คาดคิดว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเย็นสบายเหมือนเช่นทุกวันนี้ ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1902 โรงพิมพ์แห...

Lost Password