การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน (การชำระเงินผ่านธนาคาร)

วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร 1. ทำการเลือกธนาคารที่ชำระเงิน 2. เลือกประเภทการจ่ายเงิน (Internet Banking, Direct Debit/Web Payment หรือหน้าตู้ ATM) 3. กรอกชื่อผู้ชำระเงิน 4. กรอกอีเมล์ผู้ชำระเงิน 5. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ผู้ชำระเงิน 6. กด “สร้างสลิป” หลังจากนั้นจะมี E-mail แจ้งข้อมูลการชำระเงินส่งไปให้คุณ และทำการชำระเงินตามประเภทที่เลือกชำระเงิน ————————&#...

วิธีการชำระเงิน (การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

วิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 1. เลือกเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ต้องการ 2. กรอกชื่อผู้ชำระเงินเป็นภาษาอังกฤษ 3. กรอกอีเมล์ผู้ชำระเงิน 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ 5. กด “สร้างสลิป” การนำบิลไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังจากทำตามวิธีที่ 1-5 เสร็จสิ้นแล้ว จะมี E-mail แจ้งข้อมูลการชำระเงินส่งไปให้คุณ ให้ทำการเปิดอีเมล์ หรือปริ้นใบจ่ายเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1. นำบิลไปที่เคาน์เตอร์เซอร์ว...

วิธีการชำระเงิน (การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)

วิธีการชำระเงินซื้อโปรโมชัน หลังจากที่กดซื้อโปรโมชันแล้วจะเจอหน้า “สรุปรายการสั่งซื้อ” จากนั้นให้ทำการกด “ชำระเงิน” ทำการ “เลือกรูปแบบการชำระเงิน” (บัตรเครดิต, เคาน์เตอร์ และธนาคาร) รูปแบบการชำระเงินมี 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ชำระผ่านบัตรเครดิต 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคาร 3. ชำระผ่านธนาคาร (Internet Banking, Direct Debit/Web Pa...

Lost Password