ระบบไฟ

FixzyMan Meetup ตอน “Orange warrior วีรบุรุษชุดส้ม” ครั้งที่1

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ฟิกซิได้จัดกิจกรรม FixzyMan Meetup ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งใช้ชื่อตอนว่า  “Orange warrior วีรบุรุษชุดส้ม” เป็นกิจกรรมที่ฟิกซิตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับมาตรฐานการทำงานให้กับพี่ช่างและแม่บ้านทุกคน ณ ศูนย์ฝึกอบรม Able Academy ก่อนเริ่มงาน เรามีกิจกรรมให้พี่ๆ ได้ร่วมสนุกและรับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน นอกจากนี้ยังมีบูธกิจ...

เป็น “ช่างไฟ” ต้องรู้!

เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีมากขึ้น สาเหตุก็มาจากการต่อเติมโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า ทำให้ต่อเติมไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เพราะเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ประกาศอาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการควบคุม ต้องปฏิบัติโดยช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ กระทรวงแรงงานจึงได้ประกาศออกกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ประก...

คำแนะนำในการตรวจสอบเมื่อเบรกเกอร์ทำงาน

เบรกเกอร์ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปิด ปิดวงจรไฟฟ้า หากมีกระแสไฟไหลผ่านเกินกำหนด เบรกเกอร์จะทำงานตัดไฟทันที เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร คำแนะนำในการตรวจสอบเมื่อเบรกเกอร์ทำงาน 1. ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์ จ่ายไฟบริเวณใดบ้าง 2. ตรวจสอบหรือสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในบ้านว่าตอนไฟตัด มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง 3. บอกให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในบ้านทราบว่าให้งดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้งหมด 4. สับการจ่ายไฟจ...

การใช้ปลั๊กสามตาอย่างปลอดภัย

“ปลั๊กสามตา” มีชื่ออย่างเป็นทางการ เรียกว่า “รางเต้ารับ” หรือ “เต้ารับที่ทำเป็นชุด” ซึ่งปลั๊กสามตามีลักษณะ 3 ขา เพราะ มีขาที่ต่อสายดิน 1 ขา เพื่อป้องกันการเกิดไฟดูดของผู้ใช้งาน การเลือกซื้อปลั๊กสามตา 1. การเลือกซื้อปลั๊กสามตา ควรเลือกซื้อปลั๊กสามตาที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 2. เลือกปลั๊กสามตาที่มีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ โดยทำการอ่านฉลากก่อนการซื้อทุกครั้ง 3. มีสวิต...

สาระน่ารู้หลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) เป็นหลอดไฟ ไดโอดเปล่งแสง มีคุณสมบัติการทำงานที่ไม่มีการเผาไส้หลอด จึงทำให้ไม่เกิดความร้อน สามารถเปิดปิดได้ทันที โดยไม่มีการกระพริบเหมือนหลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำให้ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการจุดติด ไม่มีการเผาไส้หลอด โดยสามารถแบ่งประเภทหลอดไฟ LED ออกเป็น 3 ประเภท คือ หลอดไฟ LED ใช้ภายในอาคาร หลอดไฟ LED ใช้ภายนอกอาคาร และหลอดไฟ LED ที่ใช้สำหรับตกแต่ง ข้อดีของหลอด...

ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร

อัคคีภัย สามารถเกิดได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสาเหตุเพลิงไหม้มาจาก “ไฟฟ้าลัดวงจร” ดังนั้น เราจึงควรทำการตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอว่าขณะเราใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือไม่ สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือเต้ารับเสื่อมสภาพหรือเปล่า ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ 1.ตรวจสอบสายไฟ ท่านควรตรวจสอบฉนวนหุ้มสายไฟ ดูว่าชำรุดหรือไม่ หากฉนวนหุ้มสายไฟมีลักษณะขุ่น เหลือง กรอบแตก ก็ควรรีบทำการเปลี่ยนสายไฟ...

Lost Password