ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร

ระบบไฟ

IMG_1518

อัคคีภัย สามารถเกิดได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสาเหตุเพลิงไหม้มาจาก “ไฟฟ้าลัดวงจร” ดังนั้น เราจึงควรทำการตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอว่าขณะเราใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือไม่ สายไฟ ปลั๊กไฟ หรือเต้ารับเสื่อมสภาพหรือเปล่า ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1.ตรวจสอบสายไฟ ท่านควรตรวจสอบฉนวนหุ้มสายไฟ ดูว่าชำรุดหรือไม่ หากฉนวนหุ้มสายไฟมีลักษณะขุ่น เหลือง กรอบแตก ก็ควรรีบทำการเปลี่ยนสายไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

2.ตรวจสอบเต้ารับและเต้าเสียบ เมื่อท่านใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบได้เสียบแน่นสนิทดีกับเต้ารับ เพราะถ้าหากเสียบไม่แน่น จะทำให้ตรงบริเวณขาเต้าเสียบเกิดความร้อนที่สูงขึ้นกว่าเท่าตัว อาจทำให้เกิดอันตรายได้ และเพิ่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ท่านควรใช้เต้ารับและเต้าเสียบที่มี 3 ขา เพื่อถ่ายไฟที่รั่วลงสายดิน

3.ตรวจสอบสภาพจุดเดินสายไฟ ว่าวางตำแหน่งได้เหมาะสมหรือไม่ หากสายไฟอยู่ใกล้หน้าต่าง ควรระมัดระวังในเรื่องน้ำฝนที่สาดเข้ามา เพราะน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้การเดินสายไฟ ไม่ควรอยู่ใกล้ที่ที่มีความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไอร้อนจากตู้เย็น เขม่าควันจากการทำอาหาร เป็นต้น

 

Lost Password