Fixzy ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สู่ Version 4.0

ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่นวัตกรรมจะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโต ก้าวไปสูความมั่นคงและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง Fixzy เองได้มีการพัฒนานวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อยกระดับงานบริการของช่างและผู้ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน

              และในปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งของเราที่จะผลักดันนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานบริการและ Platform ให้ก้าวจาก Fixzy Version 3.0 ไปยัง Fixzy Version 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              เมื่อ 2 ปีที่แล้ว Fixzy ได้เปิดให้บริการ โดย Fixzy ตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาต่างเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการหาช่าง คุณภาพฝีมือ ราคา หรือความน่าเชื่อถือ Fixzy ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางในการหาช่างและพัฒนาการให้บริการทั้งในเรื่องระบบและการบริการของช่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด อีกทั้ง Fixzy ยังเข้ามาช่วยคัดกรองช่าง เพื่อยกระดับคุณภาพช่างไทย โดยการคัดสรรช่างก่อนเข้าสู่ระบบ มีการเก็บเอกสารช่าง ยืนยันตัวตน และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการช่างในระบบ   และนอกจากนี้ Fixzy ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสในการรับงานของช่างทำให้ช่างมีรายได้ที่มากขึ้นอีกด้วย

 

Fixzy Version 4.0 จะทำอะไรบ้าง?

              หลังจาก Fixzy ได้เปิดให้บริการมากว่า  2 ปี และในปีนี้ เราพร้อมให้บริการ Version 4.0 แล้ว  โดยการยกระดับคุณภาพช่าง ผลักดันให้ช่างเกิดการพัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพิ่มทักษะแรงงานให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการช่างในระบบของเรา อีกทั้งในปีนี้เราจะเข้ามามีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นด้วยการพัฒนาบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพ ให้ลูกบ้าน เจ้าของโครงการหมู่บ้าน และผู้ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน รวมไปถึงนิติบุคคลต่างๆ สามารถตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มผู้ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

คุณรัชวุฒิ  พิชยาพันธ์ CEO ของ “Fixzy”   ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า…  “เราจะมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยความหวังที่ผมมั่นใจว่าระบบ Fixzy จะช่วยพัฒนาบริการหลังการขายซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกบ้าน เจ้าของโครงการหมู่บ้าน และผู้ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน รวมไปถึงนิติบุคคลต่างๆ และ  Fixzy จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในทุกๆ เรื่องของ Property Technology”

 

Fixzy ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สู่ Version 4.0

               ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่นวัตกรรมจะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโต ก้าวไปสูความมั่นคงและมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง Fixzy เองได้มีการพัฒนานวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อยกระดับงานบริการของช่างและผู้ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน

               และในปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่งของเราที่จะผลักดันนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานบริการและ Platform ให้ก้าวจาก Fixzy Version 3.0 ไปยัง Fixzy Version 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               เมื่อ 2 ปีที่แล้ว Fixzy ได้เปิดให้บริการ โดย Fixzy ตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการหาช่าง คุณภาพฝีมือ ราคา หรือความน่าเชื่อถือ Fixzy ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางในการหาช่างและพัฒนาการให้บริการทั้งในเรื่องระบบและการบริการของช่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด อีกทั้ง Fixzy ยังเข้ามาช่วยคัดกรองช่าง เพื่อยกระดับคุณภาพช่างไทย โดยการคัดสรรช่างก่อนเข้าสู่ระบบ มีการเก็บเอกสารช่าง ยืนยันตัวตน และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการช่างในระบบ   และนอกจากนี้ Fixzy ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสในการรับงานของช่างทำให้ช่างมีรายได้ที่มากขึ้นอีกด้วย

Fixzy Version 4.0 จะทำอะไรบ้าง?

               หลังจาก Fixzy ได้เปิดให้บริการมากว่า  2 ปี และในปีนี้ เราพร้อมให้บริการ Version 4.0 แล้ว  โดยการยกระดับคุณภาพช่าง ผลักดันให้ช่างเกิดการพัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพิ่มทักษะแรงงานให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการช่างในระบบของเรา อีกทั้งในปีนี้เราจะเข้ามามีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นด้วยการพัฒนาบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพ ให้ลูกบ้าน เจ้าของโครงการหมู่บ้าน และผู้ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน รวมไปถึงนิติบุคคลต่างๆสามารถตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มผู้ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

               คุณรัชวุฒิ  พิชยาพันธ์ CEO ของ “Fixzy”   ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า…  “เราจะมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยความหวังที่ผมมั่นใจว่าระบบ Fixzy จะช่วยพัฒนาบริการหลังการขายซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกบ้าน เจ้าของโครงการหมู่บ้าน และผู้ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน รวมไปถึงนิติบุคคลต่างๆ และ  Fixzy จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในทุกๆ เรื่องของ Property Technology”

Fixzy เวอร์ชันใหม่ อัพเดทได้แล้ววันนี้

Update-app-announce-facebook-Oct16

 

อัพเดท Fixzy เวอร์ชันใหม่ไฉไลกว่าเดิม!!! ให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นไปอี๊กก…

อัพเดทเวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ที่…
App Store : http://apple.co/2eZWipM
Play Store : http://bit.ly/2eTkbw8

Fixzy เจ้าเดิมเพิ่มเติม คือ
– ขั้นตอนการแจ้งปัญหาง่ายขึ้นกว่าเดิม
– สามารถเลือกช่างคนเดิมที่คุณเคยใช้บริการได้
– พิมพ์ค้นหาสถานที่รับบริการได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

รู้อย่างนี้แว้ววววว….รีบอัพเดทแอปฯ กันเบยยย ~~

 

สัญลักษณ์เพื่อความมั่นใจจาก Fixzy

“เราคัดสรรการบริการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้”

เพื่อช่วยจัดการปัญหาแทนคุณ

FIXZY แอปพลิเคชันรายแรกของประเทศไทยที่ช่วยให้การหาช่างซ่อมบ้านมีความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถหาช่างได้ครอบคลุมทุกปัญหางานซ่อม และงานบริการภายในบ้าน ทั้งเรื่อง ระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง งานบริการ ล้างแอร์ กำจัดปลวก หรือทำความสะอาดบ้าน

FIXZY ไม่เพียงแต่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาช่างซ่อมยากเท่านั้น!! แต่ยังเข้ามาช่วยคัดกรองช่าง เพื่อยกระดับคุณภาพช่างไทยอีกด้วย โดยทาง Fixzy มีการตรวจสอบตัวตนช่าง เก็บประวัติช่าง ก่อนนำไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าช่างมีตัวตนแน่นอน และสามารถติดตามได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น  นอกเหนือจากนั้น Fixzy ยังคัดสรรช่างที่มีประวัติการทำงานดี ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าตลอดทุกการให้บริการ และคัดสรรช่างที่มีเงินประกันข้าวของความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ มาให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้บริการอีกด้วย โดยทาง Fixzy จะทำการออกตราสัญลักษณ์ให้กับช่าง เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของช่าง ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ 4 ตราหลักๆ คือ

Fixzy Recommended (ตราสีเหลือง)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างมีประวัติการทำงานดี เป็นช่างที่ Fixzy แนะนำ

Card Verified Active

ID Card Verified (ตราสีม่วง) 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างมีการส่งเอกสารสำคัญเข้ามาให้กับ Fixzy ครบถ้วน

Police Verified Active

Police Verified (ตราสีเขียว)

ช่างที่เป็นบุคคลธรรมดา : จะผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว

ช่างที่เป็นนิติบุคคล : เป็นช่างที่มีการยืนยันหนังสือรับรองบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรียบร้อยแล้ว

Home Care Insurance (ตราสีส้ม)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างมีเงินประกันข้าวของความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ สูงสุด 3,000 บาท

 

Fixzy ช่วยให้การหาช่างซ่อมแซมบ้านสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น

1 Download

FIXZY แอปพลิเคชันรายแรกของประเทศไทยที่ช่วยให้การหาช่างซ่อมบ้านมีความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถหาช่างได้ครอบคลุมทุกปัญหางานซ่อม และงานบริการภายในบ้าน ทั้งเรื่อง ระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง งานบริการ ล้างแอร์ กำจัดปลวก หรือทำความสะอาดบ้าน

FIXZY เป็นแอปพลิเคชันของคนไทยแท้ 100% ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 อย่างเต็มตัว และได้มีการอัปเดตแอปฯ ให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ จนปัจจุบัน Fixzy ออกแบบแอปฯ ให้มีความเรียบง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด และเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้ ทั้งความรู้เรื่องบ้าน และราคากลางที่เกี่ยวกับงานซ่อมประเภทต่างๆ ให้ผู้ใช้ใช้ตรวจสอบราคาได้ก่อนเลือกช่าง

2 Step

สำหรับฟีเจอร์หลักๆ FIXZY จะให้ผู้ใช้เข้าไปเลือกประเภทของปัญหาที่ต้องการให้ช่างเข้าไปแก้ไข จากนั้นผู้ใช้จึงทำการระบุวัน เวลาที่สะดวก บอกตำแหน่งที่อยู่ที่ต้องการให้ช่างเข้าไปให้บริการ ใส่เบอร์โทรศัพท์ และใส่รายละเอียดที่เกี่ยวกับงานซ่อมหรืองานบริการ อีกทั้งยังสามารถแนบรูปถ่ายได้อีกด้วยเพื่อความชัดเจนของข้อมูลที่ผู้ใช้แจ้งเข้าไป หลังจากนั้นภายใน  1 ชั่วโมง จะมีช่างกดตอบรับงานกลับมา ซึ่งอาจมีช่างมากกว่า 1 คน ให้ผู้ใช้ได้เลือกช่างตามความต้องการ โดยผู้ใช้สามารถดูประวัติช่าง ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่เคยใช้บริการช่างคนนั้น และคะแนนที่ช่างเคยได้รับจากผู้ใช้ท่านอื่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกช่างได้ และเมื่อช่างเข้าไปให้บริการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้กลับเข้ามาที่แอปฯ เพื่อทำการกดปิดงาน แสดงความคิดเห็น และให้คะแนนการทำงานของช่างคนนั้น เพื่อเป็นการบอกต่อ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานท่านอื่นต่อไป

3 Badge

FIXZY ไม่เพียงแต่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาช่างซ่อมยากเท่านั้น แต่ยังเข้ามาช่วยคัดกรองช่าง เพื่อยกระดับคุณภาพช่างไทยอีกด้วย โดยทาง FIXZY มีการตรวจสอบตัวตนช่าง เก็บประวัติช่าง ก่อนนำไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หลังจากนั้นทาง FIXZY จะทำการออกตราสัญลักษณ์ให้กับช่าง เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของช่าง โดยมีตราสัญลักษณ์ 3 ตราหลักๆ คือ ID Card Verified ช่างส่งเอกสารครบถ้วน Fixzy Verified ช่างยอมรับเงื่อนไขรับงานกับ Fixzy และ Security Verified ช่างผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าช่างมีตัวตนแน่นอน และสามารถติดตามได้เมื่อเกิดปัญหา

หากต้องการหาช่างซ่อมแซม ติดตั้ง หรือบริการดูแลรักษาบ้าน FIXZY มีช่องทางให้ใช้บริการที่หลากหลาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FIXZY ได้ที่

App Store http://apple.co/290HsLb

Play Store http://bit.ly/28ZGzoA

แจ้งปัญหาผ่านเว็บไซต์ www.fixzy.net

แจ้งปัญหาผ่าน Line ไลน์ไอดี @fixzy หรือคลิก Link นี้ เพื่อ เพิ่ม FIXZY เป็นเพื่อนในไลน์  http://line.me/ti/p/%40wot1852m

และหากพี่ ๆ ช่างท่านไหนต้องการสมัครเป็นช่าง แล้วรับงานผ่านมือถือได้เองจากระบบของ FIXZY เพื่อเป็นอีกช่องทางในการหางาน เพิ่มรายได้ สามารถสมัครเข้ามาเป็นช่างได้ที่เว็บไซต์ www.fixzyman.com นะคะ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันกับ FIXZY

FIXZY คืออะไร? ดีอย่างไร? ดีไหม?

Fixzy-Download

FIXZY คืออะไร?

FIXZY คือ แอปพลิเคชันรายแรกของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นโดยคนไทยแท้ 100% ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการหาช่างซ่อมยาก ให้การหาช่างซ่อมบ้านมีความง่ายมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถหาช่างได้ครอบคลุมทุกปัญหางานซ่อม และงานบริการภายในบ้าน ทั้งเรื่อง ระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง ล้างแอร์ หรือทำความสะอาดบ้าน

FIXZY ดีอย่างไร ?

  1. Fixzy ดีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องออกจากบ้านไปหาเบอร์โทรช่าง  ไม่ต้องโทรถามคนรู้จัก เพียงแค่เรียกช่างจาก Fixzy ช่างจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
  2. Fixzy ดีที่ตรวจสอบช่างได้ ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดช่าง เรทติ้ง และความเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆ ก่อนที่คุณจะยินยอมรับช่าง
  3. Fixzy ดีที่ผู้ใช้มั่นใจได้ ผู้ใช้มั่นใจได้ด้วยการคัดกรองช่างจาก Fixzy ก่อนนำช่างเข้าสู่ระบบ

FIXZY ดีไหม ?

สรุปแล้ว Fixzy นั้นดีนะคะ นอกจากจะเข้ามาช่วยให้การหาช่างไปซ่อมบ้านง่าย สะดวกแล้ว ทาง Fixzy ยังเข้ามาช่วยคัดกรอง ตรวจสอบช่างก่อนที่ช่างจะไปให้บริการผู้ใช้งานทุกท่านด้วย แถมยังมีระบบคอมเม้นต์ เรทติ้ง รายละเอียดช่าง ไว้ให้ผู้ใช้ดูก่อนตัดสินใจเลือกช่างอีกด้วย และที่สำคัญแอปฯ Fixzy ยังให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดฟรี! และแจ้งปัญหาหาช่างซ่อมฟรี! ด้วยนะ พูดได้ว่าเข้ามาแอปฯ Fixzy แอปฯเดียวจบเลยทั้งหาช่างซ่อม ช่างติดตั้ง และช่างที่เข้าไปดูแลรักษาบ้าน

ดาว์นโหลดแอปพลิเคชัน FIXZY ได้ฟรีที่…

App Store : http://apple.co/2bs7tW4

Google Play : http://bit.ly/2bLFn7e

ประสบการณ์การใช้งาน FIXZY จากคุณวรุตม์

สวัสดีผู้ใช้บริการ Fixzy ทุกท่านค่ะ
จากที่ Fixzy ได้ไปออกบูธที่งาน Startup Thailand 2016 ที่ผ่านมา ทางทีมงานของ Fixzy ได้พบปะ พูดคุยกับลูกค้าผู้ที่เคยมาใช้บริการ Fixzy อยู่หลายท่านเลยค่ะ ทำให้ Fixzy ได้รับคำแนะนำติชมที่หลากหลายจากทางผู้ใช้บริการเลย ทางทีมงาน Fixzy ขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านนะคะ ที่ได้แนะนำติชม และช่วยเป็นกำลังใจให้ Fixzy ให้ Fixzy สู้ๆต่อไป Fixzy จะนำทุกคำแนะนำเหล่านั้นไปพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ และในงาน Startup Thailand วันนั้น จึงทำให้ Fixzy ได้พบกับคุณวรุตม์ ผู้ใช้บริการ Fixzy ทางทีมงาน Fixzy เลยให้คุณวรุตม์ เล่าประสบการณ์การใช้ Fixzy ที่ผ่านมาให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆได้ฟัง ไปดูกันนะคะว่าคุณวรุตม์ บอกกับ Fixzy ว่าอะไรบ้าง?
Fixzy ถาม : คุณวรุตม์ช่วยเล่าประสบการณ์ การใช้บริการ Fixzy ให้ผู้ใช้ท่านอื่นๆได้ฟังหน่อยค่ะ ว่าคุณวรุตม์ ใช้ Fixzy แล้วเป็นยังไงบ้าง?
คุณวรุตม์ได้เล่าให้ทางทีมงาน Fixzy ฟังว่า : โดยส่วนตัวผมมีปัญหาในการหาช่างอยู่แล้ว เพราะว่า หนึ่งไม่รู้ว่าจะไปหาจากที่ไหน แล้วก็ช่างที่รู้จักเนี่ย ขนาดที่ว่าเคยมาทำแล้วนะ ยังโทรตามยากเลย แล้วก็นัดกันแล้วก็ไม่เป็นเวลา งานตกลงตอนแรกว่าเป็นแบบนี้ พอทำมาแล้วเป็นอีกแบบหนึ่ง ทางผมเองก็ไม่รู้จะไปฟ้องใคร ผมว่า Fixzy ค่อนข้างตอบโจทย์มากเลยในการหาช่างซ่อม เพราะว่า พอลองใช้บริการดูปุ๊บ ถึงแม้ว่าจะไม่มีลิสต์ช่างขึ้นมาให้เราเลือกมากนัก แต่พอเราได้เห็นโปรไฟล์ช่างหรือคอมเม้นท์ช่างปุ๊บ มันทำให้เราใช้ตัดสินใจเลือกช่างได้ เพราะผมได้ดูว่าคนที่เคยใช้บริการช่างคนนี้มามันโอเครไหม? เพราะ บางครั้งราคาที่ช่างเสนอมาให้เรามันอาจจะสูงกว่าที่เราคาดหวังไปนิดนึง แต่ผมว่าถ้างานมันจบ และได้งานตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยผมว่ามันคุ้มนะ ซึ่งผมก็ได้ใช้บริการครั้งล่าสุดไปแล้วเป็นงานติดตั้งกล้องวงจรปิด จากที่จริงงานมันจะต้องใช้งบที่ต้องเยอะหน่อย พอทางช่างได้เข้าไปดูหน้างาน ประเมินแล้ว มันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปพอสมควร “ผมว่า Fixzy ค่อนข้างตอบโจทย์คนที่ต้องการหาเซอร์วิสพวกนี้เป็นอย่างดีเลยครับ”
Fixzy ได้ยินคำบอกเล่าประสบการณ์จากปากของ คุณวรุตม์แล้วก็ดีใจ ที่ Fixzy สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาในการหาช่างให้กับคุณวรุตม์ได้ และทำให้คุณวรุตม์ประทับใจในแอปพลิเคชัน Fixzy ทำให้เรียกใช้บริการถึง 2 ครั้งติดๆกัน และเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณวรุตม์มากนะคะ
หากใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Fixzy ไว้ติดสมาร์ทโฟน Fixzy แนะนำให้รีบดาวน์โหลดเลยค่ะ Fixzy ว่า Fixzy สามารถเป็นแอปสามัญประจำเครื่องของคุณได้เลยแหละ เพราะถ้าคุณไม่มีปัญหาการแจ้งซ่อม ก็สามารถเข้าไปอัพเดตสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านๆได้ภายในแอปด้วยนะ อีกทั้ง Fixzy ยังมีบริการดีดีรอให้คุณได้เข้าไปดูในแอปอีกด้วย ถ้าสนใจกันแล้ว ก็ดาวน์โหลด Fixzy กันได้เลยที่ App Store >> http://apple.co/1TzQZXM และ Google Play Store >> http://bit.ly/1YZDHHM ฝาก Fixzy ไว้เป็นแอปสามัญประจำเครื่องของคุณด้วยนะคะ : )

คำบอกเล่าจากผู้ใช้งานจริงถึงเรา

10882145_1029371227078000_4744857731591521788_n

Ravipon
ประเภทงาน : ระบบน้ำ
สถานที่ : สะพานสูง
ได้ช่างตรงตามจุดที่เราต้องการ เป็นช่างที่มีคุณภาพ ในราคาที่รับได้ค่ะ แอปตอบสนองได้รวดเร็วประมาณนึงค่ะ อยากให้จัดหมวดหมู่ให้กระชับกว่านี้จะดีมากเลยค่ะ

 

 

 

66631_10151552128051217_649751476_n

Thera
ประเภทงาน : โครงสร้าง
สถานที่ : พญาไท
ตอนนั้นประตูมีปัญหาเปิดเข้าห้องไม่ได้ ก็เลยลองใช้แอป ปรากฎว่ามีช่างติดต่อกลับมาภายใน 3 ชม. ถือว่าเร็วมาก เพราะผมไม่มีเวลาไป search ใน internet สะดวกดีครับ

 

 

 

12523997_10154054207889549_960386496253446484_nWilas
ประเภทงาน : เครื่องใช้ไฟฟ้า
สถานที่ : วุฒากาศ
Fixzy สะดวกดีครับ จากที่นึกไม่ออกว่าต้องไปหาช่างจากไหน โหลดแอปเสร็จลองเรียกช่างดู สักพักติดต่อกลับมาเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเรียกช่าง อยากให้ลองใช้กันดูครับ
13006724_10208162356190944_7427991855708731701_nคุณณรงค์ฤทธิ์
ประเภทงาน : ปั้มน้ำ
สถานที่ : บางกรวย
ผมลองติดตั้ง FIXZY ดู แล้วผมมีปัญหาพอดี เพราะบ้านผมเป็นหมู่บ้านจัดสรร บ้านหมดประกันไปแล้วจึงทำให้ต้องหาช่างเอง แล้วการหาช่างมันก็หายาก เห็นว่า fixzy ก็สะดวกดีในการหาช่าง เลยลองเรียกใช้บริการดู พอได้ใช้บริการแล้วช่างทำงานได้เรียบร้อยดีครับ

 

 

 

10277491_10203826162426888_265055199343179668_nคุณครองศักดิ์
ประเภทงาน : ฝ้า – เพดาน
สถานที่ : ปทุมธานี
ผมได้รู้จัก fixzy เพราะเพื่อนผมแนะนำให้ลองใช้ดูครับ เลยได้ใช้บริการ fixzy ไปเกือบ 10 ครั้งแล้ว พอได้ใช้แล้วก็รู้สึกชอบครับ ดีกว่าเราไปหาช่างเอง ส่วนมากก็ยังเจอช่างดีๆอยู่ครับ

บอร์ดเกมส์ เกมส์กระดาน แทรนด์เก่าที่กำลังกลับมา!!

บอร์ดเกมส์ เกมส์กระดาน แทรนด์เก่าที่กำลังกลับมา!!

วันนี้ฟิกซิได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ คุณนัก เจ้าของร้าน One More Turn ซึ่งเป็นร้านบอร์ดเกมส์คาเฟ่ เท่ห์ๆ  ร้านกาแฟแนวใหม่ที่มีเกมส์กระดานเข้ามาเพิ่มสีสันให้กับร้านกาแฟที่ธรรมดาๆให้มีชีวิตชีวามากขึ้น  ซึ่งคุณนัทเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการหาช่างจากฟิกซิ เพื่อมาทำระบบไฟให้ร้าน “One More Turn “

BoardGame2

เรามาทำความรู้จักร้าน One More Turn กันก่อนค่ะ

20160407_113604

คุณนัก ได้เล่าให้ทางฟิกซิฟังว่าร้าน One More Turn เกิดขึ้นมาจากความชอบส่วนตัวของคุณนักเอง ตัวคุณนักเองนั้นมีความคลั่งไคล้ในเสน่ห์ของบอร์ดเกมส์อยู่แล้ว รวมทั้งยังชอบสะสมบอร์ดเกมส์มาเป็นเวลาหลายปี จนเขารู้สึกว่า เห้ย!! เรามีบอร์ดเกมส์เยอะเกินไปแล้วนะ จึงอยากจะแบ่งปันบอร์ดเกมส์ให้คนอื่นๆได้เล่นบ้าง บวกกับสิ่งที่คุณนักอยากทำด้วย คือ เขาอยากเปิดร้านกาแฟสักครั้งนึง จากความชอบบอร์ดเกมส์ และความอยากเปิดร้านกาแฟ จึงทำให้คุณนักตัดสินใจสร้างร้านบอร์ดเกมส์คาเฟ่นี้ขึนมา โดยใช้ชื่อร้านเก๋ๆ ว่า “One More Turn”

บอร์ดเกมส์คาเฟ่แห่งนี้ มีบอร์ดเกมส์ให้เพื่อนๆได้เล่นสนุกกันถึง 60 เกมส์ ซึ่งมีทั้งเกมส์ที่เล่นง่ายๆ ไปจนถึงเกมส์ที่ต้องใช้ความคิด วิเคราะห์ วางแผน ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงาน นอกจากร้าน One More Turn จะมีบอร์ดเกมส์ให้เล่นแล้ว ยังมีเครื่องดื่มให้เพื่อนๆได้ลอง ซึ่งฟิกซิ อยากบอกเพื่อนๆว่ากาแฟอร่อยมากกกก  อีกทั้งคุณนักเจ้าของร้านยังใจดี เป็นกันเองกับลูกค้าทุกคนมาก ใครที่สนใจอยากเล่นบอร์ดเกมส์  สามารถเข้ามาร้าน One More Turn ได้นะคะ ส่วนใครที่เล่นบอร์ดเกมส์ไม่เป็นเดี๋ยวคุณนักสอนให้ได้ค่ะ อธิบายได้เข้าใจง่ายมาก หรือใครที่มาคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวไม่มีเพื่อนเล่นเลย เพราะเราสามารถไปร่วมแจมกับคนอื่นได้ ลองไปที่ร้าน One More Turn บอร์ดเกมส์คาเฟ่ดูนะ แล้วจะติดใจ แนะนำร้านมาซะเยอะแล้ว เรามาสอบถามประสบการณ์การใช้งานฟิกซิกับคุณนักทกันบ้างดีกว่าค่ะ

ประสบการณ์การใช้งานฟิกซิของคุณนัก เจ้าของร้าน “One More Turn

20160407_123401

 

ผมเรียกใช้บริการหาช่างผ่าน Fixzy เพราะ ผมไม่รู้ว่าจะหาช่างจากที่ไหน ผมไม่มีประสบการณ์งานช่างเลย  และไม่เคยติดต่อช่างมาก่อน ผมจึงนึกขึ้นได้ว่า เคยได้ยินมาว่า “มีแอปไว้หาช่าง เลยลองเรียกใช้บริการหาช่างผ่าน Fixzy ดูครับ” โดยงานที่ผมแจ้งเข้ามา คือ “ต้องการหาช่างไฟมาเดินไฟใต้ฝ้าให้ร้านผม” พอแจ้งไปปุ๊บก็มีช่างเสนอตัวรับงานผมมา 2 คนครับ ผมก็ทำการเลือกช่างเลย โดยดูจาก “คอมเม้นท์ และเรทติ้งของช่าง” ซึ่งมีช่างคนเดียวมีคอมเม้นท์ เรทติ้ง ผมเลยเออ ตัดสินใจเลือกคนที่มีคอมเม้นท์ และเรทติ้ง ก็ทำให้ผมได้ช่างมาช่วยทำไฟให้ร้านผม ซึ่ง “เดินไฟไป 6 จุด ทั้งไฟป้ายหน้าร้าน และไฟในร้าน” ซึ่ง “ผมแฮปปี้กับผลงานของช่างนะ ช่างดีครับ ทำงานละเอียด” “ต้องขอขอบคุณที่มี ฟิกซิ นะ ไม่งั้นผมก็ไม่ได้เจอช่างคนนี้”  และสุดท้าย คุณนักยังฝากถึงทีมงานฟิกซี ทุกคนด้วยว่า ขอเป็นกำลังใจให้ฟิกซิ นะครับ ขอให้สู้ๆต่อไปในการทำให้คนไทยได้หาช่างได้ง่ายขึ้น

ผู้ที่สนใจอยากไปนั่งเล่นที่ร้าน “One More Turn” บอร์ดเกมส์คาเฟ่ สามารถเดินทางไปได้ที่ พหลโยธิน 8 ซอยสายลม ตามแผนที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

921172_951225544968728_5132782963287861278_o (1)

สุดท้ายนี้ ฟิกซิก็ขอขอบคุณ คุณนักด้วยนะคะ ที่ได้เข้ามาใช้บริการหาช่างจากฟิกซิ ฟิกซิดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำให้ความชอบ และความอยากมีร้านกาแฟของคุณนักเป็นจริงขึ้น และออกมาเป็นร้าน  “One More Turn” บอร์ดเกมส์คาเฟ่แห่งนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศภายในร้าน

20160407_11342920160407_11353720160407_11340520160407_12221920160407_113804drink